?ữa ?algold – Xương Khớp : Khuyến Mại Đặc biệt Mua 1 hộp giảm 20% chương trình diễn ra từ nay hết 2/9/2024 khi tham gia mua sữa Lotte Milk
??̂?? ??̣??: ??̂̉ ???? ??????? ??̀ ?ℎ??́?? ?ℎ?̂́? ℎ?̂̃ ???̛̣ ??? ???̀ ??̛́? ?ℎ?̉? ??̂̉?? ?ℎ?̂̉ ?̛̉ ?ℎ?̛̃?? ???̛?̛̀? ??̛́? ???̂̉?, ??̀ ???̛?̛̀? đ?? ??̛?̛?? ?ℎ?̛́?, ??̉? ?ℎ?̂̉? ??̂̉ ???? ?????, ??????? ?, ??????????, ??????? ???? 2 ?ℎ?̀?? ???̛̀? ???̃?? ??̛?̛??, đ?? ?ℎ?̛́? ??̛?̛?? ?ℎ?̛́?,…
Đ?́?? ??́?: ℎ?̣̂? 750 ???? : 580.000VND/LON ( Mua Lớn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.